تعمیر صندلی

تعمیر صندلی

وقتی چرخ های صندلی کار نمی کنند و بجای اینکه صندلی اداری خوب را بیرون بیاندازید سعی کنید آنها را تعمیر کنید. تمام آنچه شما نیاز دارید چند ابزار دستی اساسی و قطعات موجود در دسترس استبعد ، قطر چرخ را اندازه بگیرید. اگر می خواهید صندلی به راحتی عقب برود یا چیزهای کوچک را روی زمین بچرخاند تا اینکه گیر کند ، کاستور با چرخ بزرگتر بخرید. کفپوش آج اورتان برای کف چوب (و کامپوزیت) ، کاشی یا وینیل بخرید. اما اگر صندلی روی فرش می چرخد ​​، یک لاستیک آجدار لاستیکی سخت یا نایلونی بخرید.

دیدگاهتان را بنویسید