نصب درب آکوستیک

نصب درب آکوستیک

وقتی صحبت از وجود صدا در داخل اتاق یا جلوگیری از ورود صداهای ناخواسته به داخل اتاق می شود ، درها همیشه یک مشکل بزرگ هستند که نیاز به نصب درب آکوستیک دارید. چه بخواهید یک اتاق را در یک خانه عایق صدا کنید زیرا نمی خواهید به نوجوانان خود موسیقی گوش دهید … یا اگر در حال ساخت یک استودیوی ضبط هستید … عایق صدا بودن دیوارها در همه موارد فایده ای ندارد صدا می تواند از طریق در فرار کند که با نصب درب آکوستیک این مشکل رفع خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید